Jobnet integration

Benytter I jer af muligheden for gratis annoncering på Jobnet, så kan du nemt publicere et projekt til Jobnet.

Mange af de informationer, som Jobnet stiller krav om at modtage, udfyldes allerede under Projektdata, når et nyt projekt oprettes.

mceclip1.png

Det er kun muligt at forbinde et felt, hvis et tilsvarende felt er tilgængeligt under Projektdata.

 

Opsætning af forbindelser til Jobnet (Medier)

På Jobnet-mediet (Opsætning > Medier > Jobnet) angives det under "Forbindelser", hvilke felter der skal forbindes til hvilke således, at de rigtige informationer automatisk præudfyldes. 

Herefter vil felterne blive automatisk udfyldt op på Jobnet formularen ved 'Publicering' til Jobnet, som illustreret herunder:

Hvis du har brug for at opdatere de informationer, som flettes ind i Jobnet-formularen, så kan dette nemt gøres i menuen "Opsætning" under "Projektdata". 

Publicering til Jobnet

Når der skal publiceres til Jobnet, så vil værdier fra Projektdata automatisk blive flettet ind på formularen, som anvendes under publicering.

Derudover indeholder Jobnet formularen øvrige felter, som gør processen nemmere for både dig og kontaktpersonen hos Jobnet.

Jobnet formularen indeholder mange felter og herunder kan læse om nogle af felterne du kan møde, når du publicerer til Jobnet:  

Data-felt  Beskrivelse 
Kontaktperson  
Som udgangspunkt tilføjes den kontaktperson fra Projektdata i Emply til formularen. 
Såfremt en anden kontaktperson er angivet i Jobnet annoncen efter publicering - bør der rettes henvendelse til Jobnet. 
 

Telefon


Telefonnummer indhentes fra Projektdata 
 
 
Arbejdstid
 
 
Arbejdstid indhentes Projektdata 
  
Stillingsmålgruppe   
Her vælges hvilken målgruppe, der er for denne stilling. Som udgangspunkt vil valgmuligheden "normal" altid være præudfyldt.
Hvis stillingens' målgruppe er et fleksjob kan denne mulighed f.eks. vælges, således at stillingen indplaceres korrekt på Jobnet. 
 
Rekruttering fra udlandet   
Denne funktion kan tilvælges, ved at markerer feltet med et flueben og vælges, hvis stillingen er i udlandet.

Hvis denne markeres, så vil det fremgå tydeligere på Jobnet at stillingen ikke er i Danmark, men i udlandet. Derudover vises stillingen på jobportalerne Workindenmark.dk og Eures.dk. 
 
Job i staten   
Denne funktion kan tilvælges ved at markerer feltet med et flueben og vælges, hvis stillingen også skal vises på jobportalen Job-I-Staten.dk 
 

 

Eksempel på Jobnet formular ved Publicering:

Jobnet_FormularTilJobnetDK_DK.png

 

Beskeder fra Jobnet 
Den bruger, der er angivet som kontaktperson under publiceringen til Jobnet, vil modtage de relevante meddelelser fra Jobnet vedr. den specifikke stilling.  

Eksempelvis, når Jobnet godkender eller afviser stillingen. 

 
Ansøgningsfrist
 
Det er muligt at have en annonce online på Jobnet i op til 8 uger.  
Ansøgningsfristen følger den ansøgningsfrist, der er angivet i Opsætningsfanen på projektet.  
 
Hvis ansøgningsfristen er kortere end 8 uger, så vil annoncen naturligvis have den angivet ansøgningsfrist på annoncen. 

 
Spørgsmål til 
Jobnet 
Har I spørgsmål til Jobnet kan I kontakte Jobnet på tlf. 70 25 87 25 eller via deres Help Center her. 

 

Hjælp fra Emply Support

Har I spørgsmål til autoudfyldelsen eller brug for hjælp til opsætningen, kan I kontakte Emply Support på mail support@emply.com eller tlf. 70 28 60 50.