Datalagring

Datalagring er din sikkerhed for at data automatisk slettes i henhold til Persondataforordningen. Du kan have flere regler, således at data automatisk kan slettes efter forskellige perioder, da lovgivningen for opbevaring af data ikke nødvendigvis er den samme i alle lande. 

1. Gå til Datalagring i Opsætningsmenuen og klik på "Ny regel", for at oprette en ny slette regel.2. Angiv en titel, Sletning, 1. og 2. påmindelses besked, og tilføj et specielt krav, hvis det f.eks. kun skal gælde danske kandidater.


3. Klik på "Gem" og reglen er oprettet og aktiveret.