Brugertyper

I jeres virksomhed har I måske få eller mange medarbejdere involveret i jeres rekrutteringsproces.

I Emply Hire er disse medarbejdere oprettet som brugere og kan deltage i en rekrutteringsproces. Hver bruger i systemet skal have tildelt en brugertype, der bestemmer, hvad den enkelte bruger skal have adgang til at foretage sig i systemet.

Du kan oprette så mange brugertyper du ønsker og du bestemmer selv, hvad brugeren med den enkelte brugertype skal have adgang til.

Tilpassede Brugertyper ift. Persondataforordningen/GDPR
Under Brugertyper er det muligt at bestemme om en bruger må kunne trække data ud af systemet. Det betyder, at man har mulighed for, at fjerne Eksporter ikonet, Print ikonet samt Download ikonet for bestemte Brugertyper.

Det er nemlig ikke som udgangspunkt nødvendigt for en bruger at kunne trække data ud af Emply Hire, da alle data nemt kan læses i systemet.

På denne måde, kan jeres virksomheden sikre, at I har styr på behandlingen af personfølsomme oplysninger, som følge af Persondataforordningen (GDPR - General Data Protection Regulation).

Nedenfor kan du se, hvordan du opretter en brugertype. 

1. Klik på "Konti" i dropdown hovedmenuen.

2. Klik på fanen "Brugertyper" og klik på knappen "Ny brugertype" for at oprette en ny.

3. Start med at angive en titel. Dernæst kan du udvælge de specifikke rettigheder brugertypen skal have, ved at aktivere de områder brugertypen skal have adgang til.
 
Bemærk, at du f.eks. under "Projekter" kan deaktivere nogle funktioner for brugertypen - det kunne f.eks. være at brugertypen skal have adgang til kandidaterne, men ikke må have mulighed for at slette en kandidat.

Når de ønskede rettigheder er aktiveret, klikkes der blot på "Gem".

Brugertyper_1A.png

Brugertyper_1B.png

Når de ønskede rettigheder er aktiveret, klikkes der blot på "Gem".

Det er også muligt, at lave yderligere tilpasning af en brugertype, og definere hvad en brugertype må få adgang til ved aktiveringen af "Bruger".

Eksempelvis hvis man vil tilpasse brugertypen i henhold til reglerne om GDPR.

Har en bruger adgang til fanen "Bruger" under "Konti", er det muligt at bestemme følgende:

  • Opret brugere: Skal det være muligt at oprette andre brugere.
  • Skift kodeordspolitik: Skal det være muligt at angive en kodeordspolitik på brugeren*.
  • Send beskeder: Skal det være muligt at kunne sende beskeder til andre brugere.
  • Opret med samme brugertype: Skal det være muligt at oprette en ny bruger med samme brugertype som ens egen eller kun derunder.
  • Skift status: Skal det være muligt at deaktivere eller aktivere andre brugere.
  • Redigér brugere: Skal det være muligt at redigere i andre brugeres oplysninger.
  • Slet brugere: Skal det være muligt at slette andre brugere i systemet.

*Se artiklen "Kodeordspolitik" for at lære mere omkring denne funktion.