Beskedskabeloner

Beskedskabeloner bruges, når man skal kommunikere med kandidater eller med interne brugere samt dit ansættelsesudvalg. Beskedskabelonen kan både benyttes til at kommunikere med en enkelt kandidat eller flere kandidater på samme tid.

 

1. Gå til opsætningsmenuen og klik på "Beskeder"

2. Klik på "Ny Besked" Herefter vælg om beskeden skal være relateret til interne brugere eller kandidater.

 

3. Opsætning af besked, vælg: Design, hvor beskeden skal være tilgængelig, hvilken mappe beskeden skal tilhøre (det er ikke alle der har oprettet mapper) og til sidst vælg om beskeden kun må sendes, hvis der ændres status på kandidaten.

4. Vælg hvilke sprog beskeden skal være på, derefter en intern titel samt et emne, og skriv derefter beskedteksten. Beskeden kan også sendes som SMS. Hvis dette ønskes, klikkes "on" til.

5. Prædefinerede data benyttes til flettefelter i beskeden "Fornavn, efternavn" osv.

 

Tip:

Det er muligt at sætte adgang på beskeden, således at den kun er tilgængelig for bestemte brugere. Vælg fanen Adgang og her kan du tilknytte afdelinger, brugere, brugertyper eller grupper.