Medier > Adgang

Hvis du ønsker at specificere hvilke brugere eller brugertyper, der skal have tilladelse til at se og publicere til et specifikt medie, skal du gå i Hovedmenu -> Opsætning -> Medier, og vælge det pågældende medie. Klik på fanen "Adgang". Som du kan se på billedet nedenfor kan du her tilknytte hele afdelinger, enkelte brugere, brugertyper og/eller grupper. 

Personerne og/eller grupperne vil herefter stå anført på siden.