Medier > Publiceringsdata

Når du befinder dig i modulet "Medier" og har oprettet et nyt "Jobportal" medie, vil du få vist flere faner du kan arbejde med. En af disse faner er "Publiceringsdata". Her kan du oprette tekst felter, dropdowns, dato felter samt uploadings felter, som vil blive vist på formularen til mediet ved en publicering og som vil blive inkluderet i "Publiceringsagenten", som sendes til det eksterne medie. Et eksempel kunne være, at du ønsker at oprette et felt, hvor du kan skrive en kommentar til det eksterne medie.


1. Gå til fanen "Publiceringsdata" og klik på knappen "Ny tekst".

2. Angiv en titel (i det her tilfælde kommentarer) og vælg om feltet skal være obligatorisk at udfylde, have flere linjer og om der skal være et maksimum med hensyn til karakterer.

3. Klik på "Gem" og tekst feltet er nu tilgængeligt i fanen "Publiceringsagent", hvor feltet kan indsættes i mailen til det eksterne medie.

 

Hvis du ønsker at se, hvordan du indsætter publiceringsdata i publiceringsagenten, så klik her.