Medie > Publiceringsagent

Når du ønsker at oprette en publiceringsagent på et medie, gå til Hovedmenu -> Opsætning -> Medier, og vælg det pågældende medie. Øverst vælger du fanen "Publiceringsagent". Her kan du oprette beskeder der sendes til det eksterne medie, når et projekt publiceres dertil. Du kan oprette en publicerings-, en opdaterings- og en afpublicerings-besked. 

1. Klik på fanen "Publiceringsagent" og "Ny Besked".2. Først skal du angive en beskrivelse af beskeden (internt brug) f.eks. Annonce publicering. Klik dernæst på "Situation" og vælg hvilken type besked du vil oprette; publicering, opdatering eller afpublicering. Dernæst angives emnet, f.eks. Annonce publicering, og vælg dernæst Interne modtagere, hvis du ønsker at Projektlederen og deltagerene altid skal modtage denne besked, når der publiceres til mediet. Tilføj eksterne modtagere med angivelse af e-mail til det eksterne medie. Til slut vælges design. 

 

3. Til slut skrives en relevant besked til det eksterne medie og datafelter tilføjes ved klik på det grønne +ikon til højre for datafeltet.