Godkendelse af projekter og publicering

Vi har netop releaset et nyt og forbedret modul til godkendelse af projekter og publicering. Modulet giver mange flere muligheder i forhold til opsætning af forskellige godkendelsesprocedurer, så Emply Hire nemt og hurtigt kan håndtere disse.

Godkendelsesmodulet kan skræddersyes og sættes op på baggrund af f.eks. projektdata, medier og andre data fra systemet.
Fanen Anmodninger er blevet omdøbt til Godkendelse og er kun synlig for de brugere, der har adgang til at godkende et projekt eller en publicering.

 

Oprettelse af godkendelsesregel

1. Gå til Godkendelse i Opsætningsmenuen

2. Klik på knappen "Ny godkendelsesregel"

3. Vælg mellem Projekter og Publicering


Projekt godkendelse

 

Beskrivelse: Angiv en titel eller en mindre beskrivelse af godkendelsesreglen.

Kriterier: Her kan der sættes kriterier op for hvilke projekter, der skal være omfattet af denne godkendelsesregel. Det kan f.eks. være på baggrund af projektdata eller en afdeling.
Hvis der ikke vælges et kriterie, gælder reglen for alle projekter, der oprettes fremadrettet.

Godkendelsestrin: Angiv en titel for dette trin. Herefter vælges hvilke brugere, der skal have adgang til at godkende et projekt på dette trin.
Det er også muligt at øge sikkerheden ved, at flere brugere skal godkende projektet i et specifikt trin, inden projektet ryger videre i godkendelsesprocessen eller blot bliver endeligt godkendt.
Hvis der er flere trin i en godkendelsesproces, ryger projektet automatisk videre i godkendelsesprocessen, når projektet godkendes i et trin.

Der skal som minimum oprettes et godkendelsestrin.

Klik på ikonet for besked  ud for det enkelte godkendelsestrin, for at oprette en notifikation eller besked, som automatisk skal notificere brugerne om, at der er et projekt, der afventer godkendelse.


Aktiver besked, hvis du ønsker at notificere brugerne omkring godkendelse af et projekt via mail. 
Det er også muligt blot at notificere brugerne med en notifikation i systemet.


Design: Vælg et email design, der skal benyttes på denne besked.

Emne: Angiv en overskrift til mailen der sendes.

Modtagere: Vælg de brugere, der skal være modtagere af denne mail. Det er også muligt at indtaste en ekstern mailadresse som modtager. Det betyder, at modtageren ikke nødvendigvis behøver at være oprettet i systemet.

Beskedfelt: Udfyld feltet her med den information, som skal sendes til brugerne.
Husk at indsætte [approval_link], således at systemet indsætter et link, der automatisk henviser til godkendelsesfanen.

 

Publiceringsgodkendelse 

 

Beskrivelse: Angiv en titel eller en mindre beskrivelse af godkendelsesreglen.

Kriterier: Her kan der sættes kriterier op for hvilke medier, der skal være omfattet af denne godkendelsesregel. Det kan f.eks. være på baggrund af et medie eller en afdeling.
Hvis der ikke vælges et kriterie, gælder reglen for alle medier, der publiceres til fremadrettet.

Godkendelsestrin: Angiv en titel for dette trin. Herefter vælges hvilke brugere, der skal have adgang til at godkende de forskellige medier, der er blevet publiceret til.
Det er også muligt at øge sikkerheden ved, at flere brugere skal godkende medierne, inden projektet ryger videre i godkendelsesprocessen eller blot bliver endeligt publiceret.
Hvis der er flere trin i en godkendelsesproces, ryger projektet automatisk videre i godkendelsesprocessen, når medierne godkendes i et trin.

Der skal som minimum oprettes et godkendelsestrin.

Klik på ikonet for besked  ud for det enkelte godkendelsestrin, for at oprette en notifikation eller besked, som automatisk skal notificere brugerne om, at der er medier, der afventer godkendelse.


Aktiver besked, hvis du ønsker at notificere brugerne omkring godkendelse af et projekt via mail. 
Det er også muligt, blot at notificere brugerne med en notifikation i systemet.


Design: Vælg et email design, der skal benyttes på denne besked.

Emne: Angiv en overskrift til mailen der sendes.

Modtagere: Vælg de brugere, der skal være modtagere af denne mail. Det også muligt, at indtaste en ekstern mailadresse som modtager. Det betyder, at modtageren ikke nødvendigvis behøver at være oprettet i systemet.

Beskedfelt: Udfyld feltet her med den information, som skal sendes til brugerne.
Husk at indsætte [approval_link], således at systemet indsætter et link, der automatisk henviser til godkendelsesfanen.

 

Ved projekt godkendelse...

skal brugeren, der opretter et projekt, sende projektet til godkendelse, når brugeren mener at projektet er færdigoprettet.
Brugeren vil automatisk blive henvist til fanen Godkendelse på projektet, når der er blevet publiceret til de valgte medier.
Derudover kan brugeren altid på denne fane følge selve godkendelsesprocessen.

Når projektet er godkendt, vil brugeren automatisk blive notificeret herom.

Såfremt brugeren foretager en ændring eller en rettelse på fanen Opsætning eller Annoncer, efter projektet er blevet godkendt, så vil selve ændringen blive sendt til godkendelse og først når ændringen er godkendt, vil projektet blive opdateret.

 

Bemærk, hvis der kun er en godkendelsesproces vedrørende publicering, vil brugeren ikke se ovenstående og f.eks. også have mulighed for at opdatere sin annonce, uden at dette skal godkendes igen. Medierne bliver automatisk sendt til godkendelse, når der publiceres hertil.