Opret/rediger roller

I denne artikel kan du læse hvordan du opretter eller redigerer en rolle. En rolle definerer, hvad den enkelte bruger/medarbejder må kunne se og gøre i løsningen.

 

1. Gå til Indstillinger i hovedmenuen

 

2. Klik på Konto

Menu_roller.png

 

3. Klik på fanen "Roller"

 

4. Klik på "Ny rolle" for at oprette en rolle eller...

Ny_rolle_roller.png

... marker og rediger en eksisterende rolle

Rediger__roller.png

 

5. Definer rollens rettigheder

Hvad må rollen få vist, hvilket indhold skal være tilgængeligt, hvordan skal rollen notificeres samt, hvilke funktioner skal rollen have?

 

5.1. Funktionalitet

Det første step i denne opsætning er, at du skal angive om rollen må se de forskellige områder eller om det skal være skjult for brugere med denne rolle.

Det grønne ikon angiver, at det er synligt, hvorimod det røde ikon angiver, at det er et skjult områder.

B2E830D0-F32D-4E31-853A-F0D549801D30_1_105_c.jpeg

Der findes underområder til langt de fleste kategorier, der kan "foldes ud" for større visning.

 

Herunder er der et eksempel for funktionaliteten for medarbejdere.

 

Det grønne ikon (bygningen) angiver, at man har adgang til al data.

Det blå ikon (tandhjul) er en brugerdefineret mulighed, hvor man kan opsætte et parameter ift. funktionaliteten.

Det gule ikon (personen) giver adgang til visning af egne medarbejderes data.

Det røde ikon (øjet) angiver, at det specifikke punkt under funktionaliteten skal være skjult for rollen.

5739B62C-0890-43F4-B4AF-02CD3149EC7C_1_105_c.jpeg

Eksempel på, hvad et brugerdefineret parameter kunne være3859A561-5B9B-43A9-BDF2-3CE5B2F49410_1_105_c.jpeg

5.1.1. Klik på "Gem" for at gemme indstillingerne

 

5.2. Visninger

Under hvert modul - Medarbejdere, Onboarding og Rekruttering - skal du opsætte dén visning som en bruger med denne rolle skal have rettigheder til at se.

667D12A7-F1B5-4EF4-AB56-BF851038E337_1_105_c.jpeg539A5B8A-A164-492E-A281-2FDFCAAF93CC_1_105_c.jpeg

89DBF058-1320-4418-9556-9FB5424C1F66_1_105_c.jpeg

 

5.3. Fuld visning vs. Simpel visning

Når vi taler visning af medarbejderprofil skelnes der imellem "fuld" eller "simpel" visning. Dette begrunder sig i, om man som bruger har adgang til al data på en medarbejder eller kun udvalgt data.

 

Det kan variere meget fra rolle til rolle, hvad I ønsker skal være muligt at se på en medarbejderprofil.

Igen er tilfældet, at det grønne ikon (bygningen) angiver, at man har adgang til al data.

Det blå ikon (tandhjul) er en brugerdefineret mulighed, hvor man kan opsætte et parameter ift. visningen.

Det gule ikon (personen) giver adgang til visning af egne medarbejderes data.

Det røde ikon (øjet) angiver, at man ikke har adgang til at se dette.

 

5.4 Fuld visning af medarbejderprofil

AA847E66-6234-4958-AEA3-89E612BC9F3E_1_105_c.jpeg

5.4.1. Klik på "Gem" for at gemme indstillingerne

 

5.4.2. Du kan opsætte netop dét du ønsker skal være vist på den fulde medarbejderprofil

Klik på "Ny fane" for at oprette en ny fane på medarbejderprofilen

Klik på det "grønne plus" for at tilføje en widget

Gr_nne_plus.png

Vælg hvilken widget der skal indsættes

widget.png

Din fane på medarbejderprofilen er nu oprettet

fane_pa__profil.png

 

5.5. Simpel visning af medarbejderprofil

215AB996-3038-4A26-BF19-9204C3C1F0C6_1_105_c.jpeg

5.5.1. Du kan opsætte netop dét du ønsker skal være vist på den simple medarbejderprofil

Man kan tilføje netop de informationer man ønsker ved at trykke på "Tilføj information" nederst og vælge fra listen eller søge efter data.

 

TIP: Du kan bestemme rækkefølgen af informationer ved at trække op og ned på de vandrette blå streger.

5.5.2. Klik på "Gem" for at gemme indstillingerne

 

5.6. Indhold

Hvilket indhold er tilgængeligt indenfor de forskellige områder i Emply?

93CF6BC4-02A3-4877-B490-0277CDDC62D4_1_105_c.jpeg

Herunder ses et eksempel på, hvilke formularer, der er tilgængelige for rollen.

 

Igen er tilfældet, at det grønne ikon (bygningen) angiver, at man har adgang til al data.

Det blå ikon (tandhjul) er en brugerdefineret mulighed, hvor man kan opsætte et parameter ift. adgangen.

Det gule ikon (personen) giver adgang til visning af egne medarbejderes formularer.

8F61A876-4FCC-4EF6-B9D4-9F5A1BBDB8BD_1_105_c.jpeg

5.6.1. Klik på "Gem" for at gemme indstillingerne

I ovenstående eksempel er rollen "manager" og har derfor adgang til al data på alle formularer.

Man kan dog definere specifikke rolletilladelser på en formular således, at ikke alle brugere kan se og rette alle elementer på en formular.

I denne artikel kan du læse om, hvordan du definerer tilladelser på formularer.

 

6. Definer notifikationer for rollen

Det er muligt at bestemme standard indstillingen for de notifikationer som rollen skal modtage. Rekrutterings notifikationer kan også bestemmes på det enkelte job og her vil denne indstilling overskrive standard indstillingen.
Den enkelte bruger kan også selv bestemme disse indstillinger på sin brugerprofil.

9781CD2F-AF6C-42BA-8582-ACFA1834BD8E_1_105_c.jpeg

6.1. Klik på "Gem" for at gemme indstillingerne