Flyt onboarding profil til ny proces

I denne artikel kan du læse hvordan du flytter en eksisterende onboarding profil til en ny proces. Det kunne f.eks. være fra Preboarding til Onboarding, for at starte opgaverne under onboarding processen.

 

1. Klik på Onboarding i hovedmenuen

ONB_HM.png

Bemærk, at hovedmenuen kan variere alt efter brugerrolle samt hvilke produkter, I har til rådighed.


2. Klik på "Pipeline detaljer" på den proces du ønsker at starte eller på den dertilhørende fane

ONB_Overview.png

 

3. Marker den eller de onboarding profiler du vil flytte til Medarbejder modulet

ONB_Flyt_til_TM.png

 

4. Klik på Onboarding 

ONB_Flyt_til_anden_ONB.png

 

5. Du skal nu vælge hvilken proces du vil starte, sætte dit team og indstille startdatoer for processen

5.1. Start med at vælge:

  • det ønskede Område - f.eks. Onboarding
  • den ønskede Pipeline
  • den ønskede Proces

ONB_flyt_1_ONB.png

5.2. "Team", her kan du se hvem der vil blive tildelt som teammedlemmer og få adgang til denne proces. 
Du kan også tilføje flere teammedlemmer ved at klikke på "Tilføj bruger" eller vente og gøre det via Onboarding profilen på et senere tidspunkt.

Flyt_2.png

5.3. "Startdatoer", indstilles der ingen dato på et trin, betyder det at opgaverne på dette trin straks skal begynde, så snart opgaverne på det forrige trin er fuldført. Sættes der derimod en dato, betyder det at opgaverne på dette trin først vil begynde på denne dato - ikke før, selvom opgaverne på det forrige trin er fuldført. 
Bemærk dog, at du efterfølgende sagtens kan rette disse datoer, samt springe frem til næste trin manuelt, hvis du skulle få behov for det.

Når datoerne er indstillet, kan du vælge om processen skal;

  • Vente på de indstillede startdatoer for at begynde det næste trin eller ej, ved at aktivere eller deaktivere "Vent på startdatoer for at indlede trin"
  • Starte opgaverne på den indstillede dato på næste trin, selvom opgaverne på forrige trin ikke er fuldførte endnu, ved at aktivere eller deaktivere "Forcer igangsætning af trin på startdato"

Flyt_3.png

Klik på "Flyt" for at færdiggøre flytningen og starte den anden proces.

 

 

Din proces er nu startet og kan følges under Onboarding!

1.png

 

Vidste du, at du også kan flytte en onboarding profil til en ny proces direkte fra profilen: 

ONB__Flyt_til_ONB.png