Opret screening spørgsmål

Formålet med at oprette screening spørgsmål er, at sikre at det er de rigtige kandidater, der søger stillingen. Derudover kan disse spørgsmål være med at til lette rekrutteringsprocessen, da de kan benyttes til screening og sortering efter de relevante kandidater efterfølgende.

De screening spørgsmål er ment som et værktøj til de stillinger, hvor du kunne have nogle ekstra, men relevante spørgsmål, som ikke indgår i den valgte ansøgningsformular. Det kunne f.eks. være at kandidaten skal have et gyldigt kørekort og derfor giver det god mening at stille kandidaten dette spørgsmål, da du efterfølgende kan sortere alle de kandidater fra, som har svaret nej og derved kun fokusere på de mest attraktive kandidater.
OBS. det er kun spørgsmål oprettet med en eller flere valgmuligheder, der kan bruges til screening.

I fanen "Screening spørgmål " du oprette job-relaterede spørgsmål til jobbet, som du gerne vil have svar på fra kandidaterne. Disse screeningspørgsmål kan besvares med tekst, valgmuligheder eller vedhæftning af fil(er), og kan gøres obligatoriske at besvare. 

Såfremt du har screeningsspørgsmål inkluderet i den valgte skabelon vil disse automatisk blive tilføjet/vist her. Ellers kan du frit tilføje screeningsspørgsmål her til det nye job.

Se eksempel nedenfor:

screeningsp_rgsma_l.png

Til venstre i ovenstående billede er redigeringsmodulet til dine screeningsspørgsmål, og til højre har du et preview, som det vil blive vist til kandidaterne. Funktionerne i dette redigeringsmodul er svarende til funktionerne i skabeloner og formularer.

I ovenstående eksempel bliver kandidaten stillet et obligatorisk spørgsmål om kørekort, hvor kandidaten kan besvare ud fra valgmuligheder. Derefter kan kandidaten valgfrit besvare med tekst, og til sidst kan kandidaten upload en fil.
OBS. det er kun spørgsmål oprettet med en eller flere valgmuligheder, der kan bruges til screening. 

Hvis du har flere sprog tilkoblet jobbet skal du huske at oversætte spørgsmålene. 

Afslut med at trykke på "Gem"-knappen øverst i højre side, herefter skal du promover jobbet til valgte medier.